علم چیست؟

علم چیست؟

علم یک رویکرد سیستماتیک و منطقی برای کشف چگونگی کارکرد همه چیز در جهان است. این نیز بدان دانش است که از طریق اکتشافات در…

عنصر منیزیم

عنصر منیزیم

  منیزیم عنصری است با رنگ سفید تا نقره‌ای با نماد جهانی Mg، عدد اتمی آن ۱۲، وزن اتمی آن ۲۴٫۳۰۵۰ و ساختار بلور آن…

50